Tagjainkkal

Közgyűlés és az egyesület képviselete

Egy egyesület legfontosabb döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlést az adott egyesület tagjai alkotják. A közgyűlést minimum egyszer egy évben össze kell hívnia az egyesület hivatalos képviselőjének, vezetőjének, aki a Messzelátó esetében az egyesület elnöke. A Közgyűlésnek döntési joga van a stratégia irányokról, és az éves szakmai és költségvetési tervről, illetve az előző évi beszámolóról. Négy évente a Közgyűlés választja meg a tisztviselőket: az elnököt és az elnökségi tagokat, akik a szintén az egyesület tagjai közül kerünek ki.
Az elnök, illetve részben az elnökség felel a hétköznapi működésért, pénzügyekért, szakmai irányításért, alkalamazottakért. Bizonyos jogköröket ugyan átadhat pl. a programvezetőknek, de jogilag az elnök egyszemélyben felel a az egyesületért, azaz ha bármiféle jogsértést követ el a szervezet, az elnök mind jogilag, mind anyagilag felelősségre vonható, míg a tagok nem. Azonban a tagok formálhatják az egyesület programjait, közösségét, azaz nagyban hozzájárulhatnak az egyesület küldetésében és a vállalt célok eléréséhez.

Tagságunk = MAGságunk

Szeretnénk, ha a Messzelátó tagsága a Messzelátó közösségének legaktívabb emberei közül kerülnének ki, hogy olyan önkéntesek, támogatók kerüljenek döntéshozói szerepbe, akik munkájukkal, hírvivő szerepükkel, vagy egyéb módon hozzájárulnak a Messzelátó sikeréhez, azaz támogatják az egyesületet céljai elérésében. Ezért a tagság mindenki számára nyitott, de feltételekhez, jelentkezéshez kötött. Ha tag szeretnél lenni, szeretnénk, ha előbb eljönnél hozzánk és önkénteskednél nálunk, részt vennél néhány programunkon, megismerkednél a Messzelátó küldetésével, jövőképével, tevékenységével.
Tehát a Messzelátó tagságát 2016-tól MAG-ságnak is nevezhetjük, mert szeretnénk ha tagjaink MAGokká váljanak, azaz elvessék küldetésünk magjait új táptalajon, a saját közösségeikben, és ezáltal megsokszorozza a Messzelátó társadalmi hatását. Ehhez pedig a Messzelátó szeretne inspirációt, képzéseket, közösséget biztosítani. A MAGsággal szeretnénk együtt gondolkodni a társadalom, a városi fenntarthatóság alapvető kérdésein és szeretnénk együtt fejlődni, tanulni.
 
 
 
 

Ha tagunk szeretnél lenni:

1. Ismerkedj meg a Messzelátó alapszabályával, küldetésével, jövőképével!
2. Töltsd ki a Tagsági jelentkezési lapot!

A következő tagfelvételi közgyűlés 2016. decemberében lesz.
Ekkor dönt a közgyűlés a 2017-es tagok felvételéről.
A tagság 1 évre szól, és meghosszabbítható

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Add meg email címed, hogy küldhessük a legfrissebb híreinket:

Add meg email címed, hogy küldhessük a legfrissebb híreinket:

Add meg email címed, hogy küldhessük a legfrissebb híreinket:

Feliratkozom!