EVS – Önkéntesként Európában
2016.09.26
arculat2
Új irányok, új gúnya
2016.10.01
Show all
Mindenki részese különböző nagyságú és célú kisközösségeknek, legyen szó civil szervezeti, munkahelyi, lakóhelyi, családi mikroközösségekről. 2015 folyamán egy három alkalomból álló műhelysorozaton keresztül azt próbáltuk körüljárni, hogy hogyan működnek a kisközösségek Magyarországon és a világban, és hogyan lehet jobban bevonni a közösség tagjait akár a döntéshozatalba, akár a közösségi munkába.

Az közös gondolkodás moderátora, motorja és szakértője volt Szarvas Hajnalka, aki a következőképpen foglalta össze a júniusi második alkalom tanulságait:

"A kiindulópontunk az este folyamán a kommunikáció eredeti értelmére igyekezett támaszkodni, amely a latin communio-ból jön, tehát a kommunikáció eredeti értelmében a közösség, annak megszervezésére, létrehozására tett erőfeszítés. Suri Szilvia pár perces felvezetésében igyekezett ezzel kapcsolatos Egyesült Államokbeli tapasztalatait ecsetelni, ahol a közösség létrehozására irányuló kommunikáció, vagy szó szerint véve kommunikatív cselekvés a helyi közösségek tagjaival történő dialógus, interjúzás, melynek során a kapott eredményekből ügyek szerinti bontásban áll elő az a fajta stratégia, amelyre aztán a közösségépítés többi mozgósító eleme, mobilizációja épül. Ebben az értelemben bizonyos szempontból szintén kétirányú kommunikáció keletkezik, egy olyan folyamatról beszélhetünk tehát, amelyben az egyidejűség talán nem minden esetben lelhető fel, mégis van egy kommunikációs áram, amely összeköti a közösség tagjait, annak szervezőivel.
[...] A Messzelátó esetében helyi vonatkozású ügyekről inkább városi, budapesti viszonylatban beszélhetünk, amely az odajárókat, Messzelátósokat összeköti. Ahogy a szervezet küldetésében is megfogalmazásra kerül, a városi fenntartható életmód fókusza egy olyan átfogóbb, mégis sokak számára hívószóként működő kategória, amely mégis egyfajta lokalitáshoz köthető, egyfajta életstílust, életérzést fejez ki. A fiatalabb generációk, amelybe egyre inkább a fiatal középkorúak értendők, életérzését, a korábbiakban is megnevezésre került kulturális kreatív beállítódást esetünkben.
Az est folyamán a World Cafe technikák segítségével kicsit mélyebben boncolgattuk a felmerülő kérdéseket, a kollektív szinten jelenlévő szándékokat, gondolatokat a téma kapcsán."
A program a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával jön létre. Címe: „Aktív állampolgárságra nevelés az egyesületi demokrácia erősítésén keresztül – a Messzelátó Egyesület új tagsági modelljének kialakítása, s elterjesztése, mint jó gyakorlat” (NCTA-2014-8474-C)

Mindenki részese különböző nagyságú és célú kisközösségeknek, legyen szó civil szervezeti, munkahelyi, lakóhelyi, családi mikroközösségekről. 2015 folyamán egy három alkalomból álló műhelysorozaton keresztül azt próbáltuk körüljárni, hogy hogyan működnek a kisközösségek Magyarországon és a világban, és hogyan lehet jobban bevonni a közösség tagjait akár a döntéshozatalba, akár a közösségi munkába.