EMBERI LÉPTÉK
2016.11.12
FENNTARTHATÓSÁG
2016.11.12
Show all
3
 
„Az ökológiailag tudatos ember felismeri az emberek és a természeti erőforrások közötti kölcsönös kapcsolatokat és egymásrautaltságot. Annak elismerésére törekszik, hogy a Föld erőforrásai végesek, s ez a fizikai erőforrások megőrzésére, a környezetszennyezés csökkentésére, valamint a természeti környezet szépségének és épségének fenntartására kell ösztönözzön bennünket. Fontos, hogy ez az ökológiai tudatosság gyakran túlterjed a szűkös erőforrások problémáján, s mintegy társadalmi felelősségként is megjelenik, amely kevésbé szerencsés embertársaink felé irányul. Az ilyen beállítottságú ember – amint Gandhi is kifejtette – semmi olyat nem kíván, amit a Föld legszerencsétlenebb lakója nem engedhet meg magának.”
A fenntartható fejlődés, fenntarthatóság ugyancsak az ökológiai tudatosság alapvetései húzódnak meg:

„A fenntartható fejlődés a fejlődés olyan formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől.” (WCED)
 
 
Idézetek: Kocsis Tamás: A materializmustól a teljes emberig, Kovász – 2001/3–4. Szám 131