Egy ilyen világért

Küldetésünk


A Messzelátó Egyesület az egészséges, fenntartható környezetért és társadalomért dolgozik. Önkéntességen, személyes példamutatáson, praktikus szemléletformáló környezetvédelmi programok megvalósításán keresztül a városi környezetben élő, felelős, nyitott szemléletű fiataloknak és felnőtteknek kínálunk fenntartható városi életmód programokat, amellyel a felelős, öntevékeny, együttműködő közösségek létrejöttét segítjük.

A Messzelátó Egyesület jövőképe

A "Messzelátó" hatása által boldogabb, felelős emberek élnek Magyarországon.
Tudatos, a döntéseikért, magukért felelősséget vállaló emberek fenntartható módon élnek a városokban.
A csatlakozó emberek visszatalálnak az természettel való harmóniához, és megértik,
és megélik a természet és ember, és az ember-ember közötti kapcsolatok, közösségek értékét.
Szeretnénk, ha 2050-ig több ezer ember legalább 1 szokását megváltoztatná a környezet állapotának javításáért (zöldít, tudatosan fogyaszt, nem szennyez), vagy egy dolgot ad a helyi közösségének (cselekszik, támogat, megoszt). A több ezer ember boldogabb, kiegyensúlyozottabb életet él, és büszkén felvállalja azt az önkéntes egyszerűségen alapuló életmódváltást, amelyet a környezetéért, és társadalomért tesz.
A "Messzelátó Egyesület" alulról építkező közösségi szervezet a környezet védelméért.
A "Messzelátó Egyesület" összekötő kapocs. A "Messzelátó" az Egyesület körül felépülő önszerveződő, törődő közösség.
A "Messzelátó" szimbolikus menedéket nyújt az elkomorodott világban. Tudást és közösséget biztosít az egoista és önző önpusztító kultúrában az életben maradáshoz és a méltó, boldog, szabad élethez. Ez az aktív közösség felkészül, és válaszokat keres a 21. század társadalmi és környezeti kihívásaira, és a jelenleg zajló a gazdasági ás társadalmi paradigmaváltásra.
A "Messzelátó Egyesület" utat mutat ebben a paradigmaváltásban az anyagi javak, és a tudás megosztásán alapuló gazdaság és kultúra elterjesztéséért, és működtetéséért.
A "Messzelátó Egyesület" profi szervezetként működik, és katalizátorként, szervező erőként segíti a formálódó "Messzelátó" közösséget a szelíd átmenet érdekében:
• Stabil értéket, építő eszmeiséget közvetít, irányokat, üzeneteket közvetít.
• Gondolkodásra és aktív cselekedetre serkent.
• Mintát ad az embereknek, más civil közösségeknek, és segíti ezek összekapcsolódását.
• Szakmailag alátámasztott programjai elmossák a határokat pl. művészet és környezetvédelem, önfejlesztés és zöld praktikum stb. között.

"Messzelátó Egyesület" erőforrásai: önkéntes és díjazott emberi munka, anyagai támogatás (magánemberektől és jogi szervezetektől), szolgáltatások díjai, termékek, tárgyi adományok, egyéb felajánlások, közös tudás és tárgyi eszközök.
A "Messzelátó Egyesület" szervezeti jövőképe, célcsoportjai: az Egyesület kicsi marad: max. 10-15 fő munkatárs. Együttműködő közösségeket alkot 50-100 fő/év 1-2 szervezet/ év (közös projektek, munka).
Szélesebb kört is megszólít (támogatók, egyetértők, csatlakozók), hogy elérje a kritikus tömeget, amely a magyar 18-60 év közötti lakosság 20%-a.
 
 

Te is egy olyan társadalomban szeretnél élni, ahol ezek az értékek határozzák meg az emberek közti kapcsolatokat? Akkor segíts nekünk ezt minél szélesebb körben közvetíteni és támogasd munkánkat!

 
 

Milyen témákkal foglalkozunk?

Az Örömteli Városi Életmód számunkra az odafigyeléssel kezdődik. Odafigyelünk a természetre, közvetlen környezetünkre, és elfogadással fordulunk az emberek felé. Ha így cselekszünk, ugyanezt kapjuk vissza cserébe: tiszta környezetet, egészséget, harmonikus emberi kapcsolatokat.

Hogyan kapcsolódhatsz be a munkánkba önkéntesként?

A Messzelátó Egyesület csapatához tartoznak ők is, kik önkéntes alapon tevékenyen is szeretnének bekapcsolódni abba a munkába, amelyet a zöldebb városért illetve az egyszerűbb és tudatosabb életet élő egészségesebb és boldogabb városlakókért végzünk.

Hogyan dolgozhatsz a munkahelyed zöldítésén?

Foglalkozásainkkal közösséget építünk, szemléletet formálunk, a hétköznapi életben hasznosítható praktikus környezeti egészséges életmódbeli tanácsokat adunk. Kikapcsolódást és kreatív energiákkal, öko- és egészségtudatos ötletekkel való feltöltődést, kínálunk a vállalat alkalmazottainak.