Közgyűlés és elnökség

Egy egyesület legfontosabb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amelyet az adott egyesület tagjai alkotják.

A Közgyűlést minimum egyszer egy évben össze kell hívnia az egyesület hivatalos képviselőjének, vezetőjének, aki a Messzelátó esetében az egyesület elnöke.

A Közgyűlésnek döntési joga van a stratégia irányokról, és az éves szakmai és költségvetési tervről, illetve az előző évi beszámolóról. Négy évente a Közgyűlés választja meg a tisztviselőket: az elnököt és az elnökségi tagokat, akik a szintén az egyesület tagjai közül kerülnek ki.

Az elnök, illetve részben az elnökség felel a hétköznapi működésért, pénzügyekért, szakmai irányításért, alkalmazottakért. Bizonyos jogköröket ugyan átadhat pl. a programvezetőknek, de jogilag az elnök egy személyben felel a az egyesületért, azaz ha bármiféle jogsértést követ el a szervezet, az elnök mind jogilag, mind anyagilag felelősségre vonható, míg a tagok nem. Azonban a tagok formálhatják az egyesület programjait, közösségét, azaz nagyban hozzájárulhatnak az egyesület küldetésében és a vállalt célok eléréséhez.