Tagjainkkal

Az egyesület tagjai alkotják az Egyesület döntéshozó szervét, a Közgyűlést.


Tagságunk = MAGságunk

Szeretnénk, ha a Messzelátó egyesületi tagjai a Messzelátó közösségének legaktívabb emberei közül kerülnének ki, hogy a jövőben olyan önkéntesek, támogatók kerüljenek döntéshozói szerepbe, akik munkájukkal, hírvivő szerepükkel, vagy egyéb módon hozzájárulnak a Messzelátó sikeréhez, azaz támogatják az egyesületet céljai elérésében.
A tagság mindenki számára nyitott, de feltételekhez, jelentkezéshez kötött. Ha tag szeretnél lenni, szeretnénk, ha előbb eljönnél hozzánk és önkénteskednél nálunk, részt vennél néhány programunkon, megismerkednél a Messzelátó küldetésével, jövőképével, tevékenységével.
Tehát a Messzelátó tagságát MAG-ságnak is nevezhetjük, mert szeretnénk ha tagjaink MAGokká váljanak, azaz elvessék küldetésünk magjait új táptalajon, a saját közösségeikben, és ezáltal megsokszorozza a Messzelátó társadalmi hatását.
Ehhez pedig a Messzelátó szeretne inspirációt, képzéseket, közösséget biztosítani. A MAGsággal szeretnénk együtt gondolkodni a társadalom, a városi fenntarthatóság alapvető kérdésein, és szeretnénk együtt fejlődni, tanulni.

Akkor lehetsz tagunk, ha már segítetted a munkánkat az elmúlt egy évben önkéntes munkával, díjazott munkával, promócióval, tudással.

 
 
 
 

Ha tagunk szeretnél lenni:

1. Ismerkedj meg a Messzelátó küldetésével, jövőképével!


2. Ismerkedj meg a Tagok jogaival, kötelezettségeivel!


2. Töltsd ki a Tagsági jelentkezési lapot!


Tagsági jelentkezési lap

Tagfelvételről a jelentkezéseket elbíráló közgyűlés dönt évente egyszer.
A következő tagfelvételi közgyűlés 2019. június 15-én 17.00 órakor lesz.


-----------------------------------
Ekkor dönt a közgyűlés a 2019-as tagok felvételéről.
A Közgyűlés döntéséről írásban tájékoztatunk.
A 2019. június 2-a után érkező Tagsági felvételi kérelmek várhatóan csak 2020. májusában kerülnek a Közgyűlés elé. A következő tagfelvételi közgyűlésig beérkező jelentkezési lapokat megőrizzük.
A kérdésed merül fel a Tagsággal kapcsolatban, írj nekünk az info@messzelato.hu e-mail címre.