Tagok jogai és kötelezettségei

Tagok jogai

Tagok kötelezettségei

- részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,
- javaslatot tehet személyi és tevékenységi kérdésekben,
- tisztségre választható /nagykorúság esetén/,
- szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet a döntéshozatalban; a szavazati jogát minden tag személyesen, vagy a képviseletében eljáró személy útján gyakorolhatja,

- az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát, a határozat tudomásra jutását követő 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja; a határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.
- az Egyesület Alapszabályának, belső szabályzatainak megtartása,

- az Egyesület támogatása dologi eszközzel vagy munkával,
- tagdíj megfizetése a belépéssel egyidejűleg, illetve azt követően évente legkésőbb a tagsági jogviszony keletkezésének évfordulóját követő 15. napig bezárólag,

- Közgyűlésen aktív részvétel, tisztségbe történő megválasztása esetén a tag köteles azt a legjobb képességei szerint ellátni. Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét.

Ha a Közgyűlésről, vagy Tagságról és az Egyesület működéséről szeretnél tovább tájékozódni, akkor olvasd el ITT az Alapszabályunkat!